IRSC

© Het Nieuwsblad I www.nieuwsblad.be.
door PAUL VAN WELDEN

Robert_SToltz_(11)

Robert Stolz-club 45 jaar jong
De Internationale Robert Stolz-club: goed bezig in Mechelen.

De Internationale Robert Stolz-elub met zetel in Mechelen viert dit jaar
haar vijfenveertigste verjaardag.

Zowat 45 jaar geleden stichtte wijlen Mark Standaert de Internationale Robert Stolzclub IRSC.
De toen amper 18-jarige Mechelaar had kort tevoren gereageerd op een advertentie waarin naar een voorzitter voor de IRSC gezocht werd.  Aanvankelijk was een andere kandidaat-voorzitter weerhouden.  Maar Mark nam schriftelijk contact met Robert Stolz op.  Veertien dagen later zat hij in de voorzittersstoel van de vereniging die hij tot aan zijn overlijden -bij een verkeersongeval in 1976- in sneltreinvaart op de goede sporen zette.  De dynamiek van de jonge voorzitter en het enthousiasme van het bestuur van de IRSC werden ten huize Stolz in de Himmelstrasse in Wenen zeer gewaardeerd.  Mark Standaert zocht de laatste operettekoning enkele keren in de Oostenrijkse hoofdstad op.  Hij werd een trouwe vriend van de componist en van zijn echtgenote Einzi.  “Stolz maakte een grote indruk op mij.  Hij had graag jonge mensen rond zich”, getuigde Mark Standaert in 1970.  In dat jaar dirigeerde Robert Stolz zijn laatste concerten in België.  Hij werd daarbij toegejuicht door een groot gedeelte van de maar liefst vierduizend leden die de toen nog jonge IRSC telde.

 

MECHELEN

Stichter-voorzitter Mark Standaert vestigde het adres van de vereniging bij zijn ouders in de Befferstraat 17 in Mechelen waar zijn moeder en huidig voorzitster van de IRSC nog altijd woont.
Mevrouw Julienne Standaert leidt de vereniging sinds 1997.  Zij volgde in die functie haar echtgenoot Emiel Standaert op die het werk van zijn zoon Mark tot aan zijn overlijden voortzette.  Ondertussen
verwent de Internationale Robert Stolzclub al vijfenveertig jaar lang duizenden liefhebbers van prachtige Weense muziek met tientallen concerten en muzikale activiteiten.  Daartoe werd de voorbije decennia gul beroep gedaan op de meest prominente solisten en muzikanten.  Zij waren stuk voor stuk maar wat graag te gast van de vereniging die als een van de meest belangrijke organisaties van
muziekliefhebbers van het operettegenre bekend staat.  De IRSC heeft tot op vandaag goede contacten met de familie Stolz en bouwde een uitzonderlijke relatie op met de vertolkers van het werk van Robert Stolz.  De enkele duizenden leden die de IRSC vandaag nog altijd telt, zijn daar best trots
op.

EEUWIGE KLASSIEKERS

“De IRSC heeft nog steeds de opdracht een belangrijke rol te spelen in het behoud van de operetteals theatergebeuren”, zegt secretaris René Van Eyken van de IRSC.  “Operetteconcerten met ‘eeuwige klassiekers’ laten concertgangers onverminderd genieten van bijna vergeten schoonheden waarvoor nog veel sympathie bestaat.  Het blijvend succes van onze ‘Grüsse aus Wien’-concerten en
het enthousiasme van het publiek bevestigen de heropleving van de belangstelling voor de Weense
muziek”, voegt Van Eyken daar aan toe.  In dit vijfenveertigste bestaansjaar van de Internationale Robert Stolz Club staan alle activiteiten van de vereniging in het teken van die bijzondere verjaardag.
Dat was de voorbije maanden ondermeer het geval met de 33ste ‘Prosit Wien’, de dubbeluitvoering
van ‘Grüsse aus Wien 35’, de 42e verenigingsreis naar Wenen en Ljubljana en de jaarlijkse brunch.
Later in het jaar volgen op 8 en 9 november e.k. het dubbelconcert ‘Wiener Parade’ in de Mechelse
stadsschouwburg en het kerst- en nieuwjaarsdiner op 14 december eerstkomend.

JUBILEUMCONCERT

Absoluut hoogtepunt in dit jubileumjaar wordt op 28 september het jubileumconcert ter gelegenheid van 45 jaar IRSC.  Dit concert gaat door in De Singel in Antwerpen. “We hadden zeer graag dit
jubileumconcert in Mechelen laten doorgaan.  De Dijlestad is immers reeds sinds het ontstaan van onze vereniging de thuisstad van de Internationale Robert Stolzclub”, zegt voorzitster Julienne Standaert. “Maar bij gebrek aan een degelijke concertaccommodatie in Mechelen, zijn we verplicht om naar elders uit te wijken.  De Blauwe Zaal van De Singel is een comfortabele locatie en heeft een fantastische akoestiek.  ”Het verjaardagsconcert wordt naar traditie muzikaal gekruid door het Groot Robert Stolz Promenade-orkest onder leiding van André Walschaerts.  Op de affiche staan het zestigkoppig koor Omnia Cantica.  Uit Wenen komen tenor Sebastian Reinthaller en sopraan Elisabeth Flechl over.  “Echt de crème de la crème”, belooft ondervoorzitter Roger De Brouwer.  “Beide solisten zijn geen onbekenden voor ons”, voegt penningmeester Jean-Pierre Maes van de IRSC daar
aan toe.  “Sebastian Reinthaller draagt de titel van ‘Kammersänger’.  Die hoogste onderscheiding is
hem toegekend door het ministerie van cultuur.  ”Het feestelijke concert wordt afgerond door een
balletoptreden en aan mekaar gepraat door Connie Neefs, eveneens een vaste waarde.
Het jubileumconcert t.g .v. van 45 jaar IRSC gaat door op zondag 28 september en vangt aan om 15 u.  Lidgeldbetalende leden van de IRSC betalen 35 euro voor een toegangskaart, niet-leden betalen 50 euro.  Kaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden via 0477/20 76 91 of 015/32 37 56. Digitale reservaties zijn mogelijk via irsc@skynet.be
Betalingen kunnen gebeuren op BE29 0014 7785 9664 van IRSC, Befferstraat 17 in 2800 Mechelen.

HERINNERINGSZEGEL

Ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan van de organisatie, geeft de IRSC een bijzondere herdenkingspostzegel uit.  Vanzelfsprekend staat operettekoning Robert Stolz er op afgebeeld.  Niet alleen verzamelaars tonen een bijzondere belangstelling voor deze speciale uitgifte, ook veel operette-liefhebbers reserveren hun vel van tien postzegels.  De laatste vellen zijn te bekomen door storting van 10 euro (1 vel van 10 postzegels) op BE40 0015 2106 3363- BIC GEBABEBB van IRSC vzw, Befferstraat 17 in Mechelen.