IRSC

Een beetje geschiedenis.

“Gevraagd, dynamisch persoon met intresse voor operette- en Weense muziek die verantwoordelijkheid wil nemen tot het oprichten en leiden van een Robert Stolz Club in België.  Zich wenden tot Robert Stolz Wenen.”

Deze advertentie in een Belgisch dagblad van 1968, spoorde Mark Standaert uit Mechelen, toen 17 jaar, aan om zich voor dit ideaal kandidaat te stellen.
Groot was de verwondering van de wereldberoemde componist en dirigent Robert Stolz, toen hij de jonge man voor het eerst ontmoette.  Zijn enthousiasme stelde de meester gerust en op 2 oktober 1969 werd de V.Z.W. Internationale Robert Stolz Club België opgericht.  Op 19 oktober werd Mark Standaert als voorzitter van deze vereniging benoemd.  Er werden zowel in het binnenland als in het buitenland contacten gelegd met enerzijcs prominente persoonlijkheden en anderzijds mensen uit de muziekwereld.  Het erelidmaatschap van de I.R.S.C. werd door talrijke ministers, dirigenten en zangers aanvaard.

Trouw aan haar doelstellingen om de Weense en klassieke muziek en in het bijzonder deze van Robert Stolz te promoten, werd in 1970 het eerste concert in Mechelen georganiseerd.  Antwerpen, Kortrijk, Knokke en vele andere steden volgden.

Op 26 februari 1976, een zwarte dag voor de vereniging, overlijdt onze stichter aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval voor het ouderlijk huis.  Vader Emiel Standaert, zal enkele maanden later het werk van zijn zoon verder zetten.

Een moeilijke taak, doch onder zijn leiding groeit het ledenaantal van 2000 in 1973 tot meer dan 3000.  Ook vader blijft trouw aan het gestelde doel.  Op 30 oktober 1977 komt er opnieuw een concert “van Johann Strauss to Robert Stolz”, de voorloper van ons jaarlijks concert “Grüsse au Wien” dat tot op heden een enorm succes kent.

Uit liefde voor de muziek van Robert Stolz, groeide de drang om Wenen en Weners beter te leren kennen.  Reeds meer dan 25 jaar organiseert onze vereniging een reis naar het Wenen van deze componist.  Het Wachauer gebied aan de Donau met zijn Grüner Veltliner in de Heuriger, vormt de aanloop naar Wenen met zijn Beisel en Kaffeehamus als onontbeerlijke elementen in het Weense landschap.  De Stephansdom en  de Karlskirche, de Hofburg en Schönbrunn, het Parlementsgebouw, de Staatsoper, de Volksoper en het Musikverein zijn de zwaargewichten van deze wonderlijke stad en zijn als een vaste waarde in de reis opgenomen.  Onze vereniging blijft trouw aan haar doelstellingen ook op de Wenenreis.

Door onze zeer goede contacten met Einzi en Hans Stolz, konden wij een relatie opbouwen met solisten die tot een hechte vriendschap werd en het is dankzij deze vriendschap dat onze muzikale reis telkens weer kon uitgroeien tot een exclusief hoogstandje.  Weze het Schrammelmuziek, Weense Walsen, een operette in de Volksoper of een greep uit de talrijke melodieën van Robert Stolz, zij zijn de ingrediënten van een pittige namiddag of een smaakvolle avond, waarvan de klanken u nog lang zullen bijblijven.  Bovendien kan onze vereniging beschikken over bekwame gidsen die u rondleiden in gebouwen waarvan vele alleen de buitenzijde mogen bewonderen.  Kortom een niet te missen belevenis.

Naast het concert en de Wenenreis organiseert de I.R.S.C. ook een diner-dansant Prosit Wien, een muzikale Brunch, Weense Balnacht en een luisterrijk Galadiner.  In ons driemaandelijks tijdschrift Report, wordt u uitgebreid ingelicht over deze en andere activiteiten, die door onze trouwe leden talrijk bijgewoond worden.

In de loop van 1999 werd het bestuur uitgebreid.  Het is paraat om de uitdaging van de 21° eeuw aan te gaan.

Die 21ste eeuw is dan ook schitterend van start gegaan onder het voorzitterschap van onze 3de voorzitster Mevr. Julienne Standaert-De Groof’.

Dat liep zeer goed met gans de ploeg, zodoende dat wij in 2000 reeds gestart zijn met een mooi WEENS CONCERT in onze thuisbasis MECHELEN. De stadschouwburg was toen gans gerestaureerd. Het was het vroegere “Paleis
van Margaretha van York”. Schuchter begonnen met één opvoering op zondag en de zaterdag op “verplaatsing”. Vlug moesten wij overschakelen op 2 voorstellingen voor ons Mechels publiek en onze andere leden.
In 2014 liep de verkoop reeds schitterend. Maar nu in 2015 zijn we voor zondag reeds 4 maanden op voorhand, uitverkocht. Zaterdag hebben wij nog wat plaatsen over. Dus gewoon schitterend.
Dit betekent dat onze club het uitstekend doet momenteel.
Toch een minder aangenaam punt is, dat onze sympatieke voorzitster Julienne Standaert-De Groof tamelijk onverwacht is overleden.

Zij had in april nog onze PROSIT WIEN in Hotel De Basiliek in Edegem, meegemaakt. Zodoende is momenteel onze huidige ondervoorzitter, Roger DE BROUWER, onze voorzitter a.i.
Einde dit jaar-begin 2016 gaan we ons bestuur terug wat trachten uit te breiden.
Dat is de enige manier om verder te kunnen bouwen aan onze “zeer geliefde club”.
Het Bestuur.