IRSC

MEDEDELING.

===========

Beste RobeICOVERBOEK_NEWrt Stolzclubvrienden,

 

Velen onder U kennen ons trouw lid Hugo VAN DE VOORDE, door de publicatie van heel wat historische werken.

Het is weer zo ver. Zopas heeft hij een nieuw boek klaargestoomd :

NAAR EEN WERELD. DE DRIE STAPPEN VAN DE GLOBALISERING. 16°-21°EEUW.

Een korte presentatietekst volgt nu: “Ook de economie heeft een geschiedenis en dus geldt dat eveneens voor …. de huidige globalisering. De auteur verdedigt de stelling dat de huidige globalisering de derde in rij is. De eerste was een mercantiele en koloniale globalisering(16-18° eeuw). De tweede globalisering was een industriele en imperialistische  tijdens de 19° eeuw. Ze leerde ons dat een globalisering niet uit de bomen valt, maar “mensenwerk” is en indien slecht “gemanaged” ook afgebroken kan worden. Wat gebeurd is in 1914.Pas circa 75 jaar later werd  opnieuw het niverau bereikt van de tweede globalisering. De derde is de digitale en financiele globalisering. Voor en na 2000. Dat historisch verhaal vindt je in dit boek. Plus een bijzonder kritische kijk op de huidige situatie: de asymetrie tussen de reele economie en de finantiele wildgroei(de Grote Recessie sinds 2008) is een signaal dat er heel wat is misgelopen in de voorbije decenia.

Het BOEK is uitgegeven bij “Uitgeverij Pelckmans-Walburg Pers” te Kalmthout en ligt sinds de Antwerpse Boekenbeurs in alle betere boekhandels.
De prijs bedraagt slechts €24,50.

Wil u de “schrijver” zelf bereiken: é-mail: hugovandevoorde1@telenet.be

 

Namens het bestuur van de IRSCB vzw

Hugo Van de Voorde ( 1938 ) is al jaren een trouw lid van onze Robert Stolz Club België vzw.
Hij is historicus, gespecialiseerd in Hedendaagse en Eigentijdse Geschiedenis.
Als contemporain historicus volgt Hugo bijzonder geïnteresseerd de wereldpolitiek in de internationale pers en heeft hij constant oog voor de historische background van de mondiale ontwikkelingen.
Het is zijn geprefereerd studie-object. Regelmatig geeft hij hierover voordrachten.

Hugo Van de Voorde, heeft een nieuw boek gepubliceerd:

Mensen of barbaren? Een eigenzinnig perspectief op de wereldpolitiek na 1945. Brasschaat, 2011. Uitgeverij Pelckmans. 560 blzn.

Anno 2012 leven we in een wereld die in 1945 nauwelijks voorstelbaar was. De wereldpolitiek is ingrijpend van karakter veranderd. Om die fundamentele verschuiving correct te onderkennen is het nodig de historische achtergrond van deze periode sinds 1945 te duiden. Een taak die Hugo Van de Voorde in zijn jongste boek op zich heeft genomen. Hij staat stil bij de wereldactualiteit, kijkt over zijn schouder naar het verleden maar blikt evenzeer vooruit. In acht hoofdstukken zoomt hij in op een bekend evenement uit de wereldpolitiek en plaatst hij het in een breder kader. Tot slot geeft hij in elk hoofdstuk ook het referentiekader van de lange termijn aan, waarin de gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen gesitueerd worden. Deze diepgravende en veel latente verbanden blootleggende historische studie handelt dus over ontwikkelingen en Evenementen (met hoofdletter) die wij, leden van de IRSC-Club België, allemaal zelf hebben meegemaakt. Hugo Van de Voorde roept dus de wereld op waarin we met zijn allen geleefd hebben maar evenzeer de wereld waarin we nu leven. Dat maakt zijn boek bijzonder boeiend.